Nova ordenança municipal a Girona

 

Recentment s’ha aprovat la nova ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals de l’Ajuntament de Girona. Qui la vulgui llegir sencera (són 24 pàgines de word) em pot escriure un mail a info@lladruc.es

De moment us deixo un retall que es refereix a les infraccions dividides en lleus, greus i molt greus.

Article 47

Infraccions lleus.

A més de les infraccions tipificades en la legislació esmentada a l’article anterior, són faltes lleus per infracció d’aquesta ordenança , les següents:

 

 1. Maltractar o agredir físicament els animals, si no els produeix resultats lesius
 2. Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènicosanitari, de benestar animal i de seguretat, si no els comporta un risc greu.
 3. No evitar la fugida d’animals
 4. Mantenir els animals lligats durant la major part del temps o limitar-los de forma duradora el moviment necessari per ells.
 5. No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis greus.
 6. Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals.
 7. Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.
 8. Vendre animals a menors de 16 anys o persones incapacitades sense l’autorització pertinent.
 9. Fer donació d’un animal com a premi o recompensa.
 10. Transportar animals amb vulneració dels requisits establerts per la Llei de protecció dels animals i per aquesta ordenança
 11. No tenir en un lloc visible l’acreditació de la inscripció al Registre de nuclis zoològics
 12. No posseir, el personal dels nuclis zoológics que manipuli animals, el certificat corresponent als curs de cuidador, reconegut oficialment.
 13. No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics.
 14. Vendre o fer donació d’animals mitjançant revistes, publicacions o altres sistemes de difusió sense incloure el número de registre de nucli zoològic.
 15. Vendre o transmetre animals de companyia sense identificar i censar.
 16. Molestar, capturar o comercialitzar els animals salvatges urbans llevat dels controls de poblacions d’animals, sempre que no estigués tipificat com infracció greu o molt greu
 17. Pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o altres sorolls produïts pels animals
 18. Alimentar qualsevol tipus d’animal a les vies i/espais públics.
 19. Alimentar a animals salvatges urbans i gats urbans.
 20. La circulació dels animals en espais i vies públiques  sense corretja o cadena i collar o qualsevol altre  mètode de subjecció adient .
 21. Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans, amb deposicions fecals dels gossos, dipositar les defecacions dels animals fora dels llocs destinats a tal fi i deixar-los miccionar en les façanes d’edificis i/o mobiliari urbà.
 22. Portar els animals de companyia a la via pública i als espais públics sense una placa identificativa o un altre sistema al collar de l’animal on hi consti el nom de l’animal i les dades del propietari o posseïdor, i en el cas dels gossos la placa del cens de l’Ajuntament.
 23. La presencia d’animals en les àrees i zones enjardinades i als parcs i zones destinades a l´ús  a l’ús infantil.
 24. No respectar les indicacions  contingudes en els rètols informatius col·locats en el municipi.
 25. Caçar, capturar  i pescar excepte en llocs autoritzats i  persones expressament autoritzades.
 26. Tenir animals sense l’autorització municipal quan sigui obligatòria.
 27. Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i els espais públics sense que la persona que el condueixi i controli dugui el document identificatiu, o bé, la llicència municipal i la certificació acreditativa de la inscripció registral
 28. Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics per menors de divuit anys
 29. Conduir més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i espais públics
 30. Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics amb una corretja o cadena extensible o de longitud superior a 2 metres
 31. Permetre l’entrada d’animals als establiments de concurrència pública quan estigui prohibit per la normativa
 32. La presència d’animals a les piscines públiques llevat dels gossos pigall i dels de seguretat
 33. No comunicar la desaparició o pèrdua d’un animal.
 34. Tenir en possessió un animal de companyia no inscrit al Registre censal municipal dels animals de companyia.
 35. Incomplir les obligacions d’identificació o d’inscripció al Registre censal municipal d’un gos potencialment perillós
 36. No informar a l’Ajuntament dels canvis d’adreça, titular, i altres relatius al registre censal municipal d’animals de companyia.
 37. Incomplir les obligacions d’identificació mitjançant microxip dels animals de companyia
 38. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigible als propietaris de gossos potencialment perillosos.
 39. No renovar la llicència de conducció de gossos perillosos
 40. No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos
 41. Incomplir qualsevulla de les obligacions sobre gossos potencialment perillosos previstes en aquesta ordenança
 42. Qualsevol altre infracció de la Llei de protecció dels animals i de la normativa que la desenvolupi que no hagi estat tipificada de greu o molt greu. 

Article 48

Són  infraccions greus les següents:

 1. Rentar o realitzar d’altres activitats d’higiene corporal als animals a la via pública, fonts, estanys o lleres dels rius.
 2. No comunicar ni complir les obligacions derivades   post lesió o mossegada d’una animal.
 3. La presència d’animals en els locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, manipulació o venda d’aliments llevat dels gossos pigall i dels de seguretat
 4. Conduir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense estar subjecte a una cadena.
 5. Deixar solt o abandonar un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, la qual cosa succeeix quan l’animal no va acompanyat de cap persona amb independència que dugui o no identificació
 6. El abandonament d’animals.
 7. El sacrifici domèstic privat d’animals per autoconsum excepte aviram i conills .
 8. Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d’instal·lacions que allotgin animals.
 9. Negar-se a subministrar dades o informació requerida per les autoritats competents o els seus agents, així com subministrar informació inexacte o documentació falsa
 10. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any

 Article 49

Són Infraccions molt greus les següents:

 

 1. Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos.
 2. Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos potencialment perillós a qui no tingui llicència
 3. Fer activitats d’ensinistrament d’atac amb gossos potencialment perillosos a la via pública, a les parts comunes d’immobles col·lectius i als espais públics en general
 4. Utilitzar animals salvatges en captivitat en circs.
 5. Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any.

P.D- Foto: Morgan, propietat d’en Carles.

Entrada següent
Deixa un comentari

9 comentaris

 1. elisabet

   /  Abril 16, 2009

  m ho he llegit , pero hauré d anar amb la “xuleta” a la ma , quan tregui el gos a passejar…..

  Respon
 2. Bones,

  Ostres no he trobat que hi diu sobre deixar córrer lliurament els gossos (em sembla que només parla dels perillosos). Ahir, una de les noies amb les que ens trobem per passejar el gos, ens va estar comentant que tenia dues multes per passejar el gos deslligat. Ella l’acceptava, no criticava pas l’ajuntament però sí que vam estar comentant que aquesta prohibició és un pel confusa i, en relació amb la normativa, un pel contraproduent.

  Per una banda es busca el màxim benestar els animals però per altre no es té en compte que hi ha gossos que necessiten, més que un passeig, fer exercici. Hi ha qui el du lligat corrent però no tothom esta en la forma física com per fer això i a Girona, potser m’equivoco, no hi ha espais oficials on poder treure el gos.

  Hi ha espais on més o menys el deixes anar i no et diuen res, com el bosquet de Montilivi, la part de baix de l’Onyar… però hi ha algun lloc oficial? es a dir, hi ha un espai on els animals tinguin el dret de corre deslligats?

  Els propietaris de gossos estem un pel desprotegits d’algunes persones que en qualsevol moment pot reclamar a la llei que et facin fora de qualsevol lloc per tenir el gos deslligat (i a sobre que et posin una multa). Hi ha massa imbècil pel mon com per no tenir un espai legal per poder llençar la pilota al nostre gos per que faci l’exercici que necessita cada dia.

  Bé, que en penseu?

  Respon
 3. Doncs, no se… jo crec que s’intenta reglamentar masses coses. Suposo que és un defecte professional dels polítics… ja que si no reglamenten sembla que no facin res, i de fet… no acostumen a fer res d’especial.

  Cony, la majoria de coses són de sentit comú i la resta són, en tot cas, molt discutibles i estic segur que per via administrativa serien derogades.

  El problema, de reglamentar tant, és que es perd el nord i poden aparèixer situacions molt estrambòtiques… només posaré dos exemples

  (ATENCIÓ, exagero voluntàriament perquè es vegi bé):

  Infraccions lleus.

  23. La presencia d’animals en les àrees i zones enjardinades i als parcs i zones destinades a l’ús infantil.

  Bé, a mi d’entrada no se m’ha acudit mai fotre la Tsuki a un parc per a nens. Primer per respecte a la gent que no els agrada els gossos. En segon lloc podríem parlar de qüestions sanitàries… però aquí la cosa és més complicada… En primer lloc, la meva Tsuki va més neta que la majoria de nens del barri… En segon lloc, la gent de la meva edat, de petits, no estàvem mai malalts perquè en estar en contacte amb tot, ens immunitzàvem de forma natural… En tercer lloc, els nens (i els pares) deixen tota classe de merdes, als parcs de nens, que no vull que la meva Tsuki agafi.

  Pel que fa a les zones enjarnidades, el primer que s’hauria de definir és que són zones enjardinades. Jo tinc la sort de viure on visc i no necessitar anar a un lloc enjardinat per passejar la Tsuki. Alguns caps de setmana baixo al Parc del Migdia perquè la Tsuki vegi als seus amics. En aquest parc… que es considera zona enjardinada? La gespa que està feta una merda? La gespa on els pares escupeixen i fan vomitar, pixar i cagar als nens petits (i no tenen cap obligació de recollir-les)? La gespa on la gent deixa les closques dels pistatxos i tot allò que li sobra de menjar? La gespa on els senyors grans pixen perquè la pròstata no els hi permet arribar al bany del bar (perquè no hi ha banys públics)?

  Per on ha de passejar doncs la Tsuki?… pels camins plens de gent fent footing, de bicicletes i de nens amb patins? Perquè en aquest parc posen dispensadors de bosses per recollir excrements de gossos si entre la normativa i els altres usuaris no permeten passejar gossos?. Per cert, que bosses, casi mai hi han perquè els nens les agafen per jugar… i ningú els diu res.

  Perquè no es paga un impost municipal de 40 euros (hauria de ser de 400 euros) a l’any per tenir un fill?

  Infraccions greus.

  3. La presència d’animals en els locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, manipulació o venda d’aliments llevat dels gossos pigall i dels de seguretat.

  Quina diferència sanitària hi ha entre els gossos pigall, els de seguretat i la meva Tsuki? Estic totalment segur que la meva Tsuki va més neta que TOTS aquests gossos i la immensa majoria dels manipuladors d’aliments!

  Això, malauradament, ens allunya a anys llum dels països europeus justament en un moment que teòricament hauria ser de convergència!

  Perquè no es sanciona l’entrada en aquests locals a qualsevol persona susceptible de patir una malaltia contagiosa? Atxuuuuuaaaaa!, Perdó…jo, ja no podria entrar al local (sobretot perquè podria no ser un simple refredat)!

  Per què no pot entrar la meva Tsuki a un restaurant i jo he d’aguantar que el nen de la taula del costat vomiti, i es cagui, i el canviïn, amb tot el que això comporta, al mateix local? Perquè he d’aguantar a un nen plorant durant tot el meu dinar? Perquè tinc que suportar el soroll dels nens (i dels pares) en un local, quan sobrepassa el soroll premés per a la música?

  Tant la meva família com, sobretot la meva gossa, estem molt millor educats que molts dels que ens trobem als restaurants….

  En conclusió, jo entenc, comprenc i respecto que hi ha gent que no els agraden els gossos, i actuo en conseqüència, intento no molestar a ningú.

  Jo i la meva dona vam decidir no tenir fills, però… tenir gossa, llavors … per què hem d’aguantar als fills dels demés? Per què tinc que aguantar als fills maleducats de persones maleducades?…Quan ningú, segons normativa, ha d’aguantar la meva gossa?

  Pot ser, les normatives s’haurien de fer (en similitud a altres països europeus) en funció de la responsabilitat de les persones… AMOS de gossos, PARES de nens…o persones individuals…

  Jo demà portaré a la Tsuki al parc del migdia…. espero no tenir cap problema amb els municipals…

  Respon
 4. La sanció no és la solució :-O M’ha sortit un slogan!

  El que em vinc a referir és que caldria menys sanció i més educació. O a parts iguals. És un error intentar promoure un canvi d’actitud respecte l’atenció que dispensen determinades persones als seus gossos només a cop de sanció, quan a més, aquesta normativa pot entrar en contradicció amb les llibertats individuals… Tothom qui vulgui tenir un gos que faci prèviament un curs d’educació canina, una espècie de capacitació per ser amo de gos, com ja es fa en altres països…

  D’altra banda… encara em pregunto si aviat trauran la normativa que fa referència als nens i a totes les persones que depenen d’un altre i del que poden rebre un tracte inadequat… I… en conseqüència, un curs de capacitació per ser pare!! (t’ho dedico alfons!) 😉

  Respon
 5. Jejejeje Su, no estria malament, no 🙂

  Respon
 6. Hi estic d’acord amb aixó dels nens. Jo no parlo pas d’un espai propi per a gossos per que sí, si ho dic es precisament per poder-me fer un lloc legítim on passejar el gos i algunes famílies maniatiques i torracollons no hi puguin dir res.

  Respon
 7. Perdoneu que no hagi dit res abans.
  Estic plenament d’acord amb vosaltres. Tan difícil és organitzar un espai a la ciutat on els gossos puguin córrer i esbargir-se diàriament i sense perill? Molts dels problemes de comportament que observo en els gossos de companyia són deguts, precisament, a una manca d’activitat física. Com diu la Meri potser sí que alguns propietaris podrien practicar bikejoring, footing o agiliy, per dir alguna cosa, però és obvi que no tothom reuneix les aptituds físiques necessàries.
  Em pregunto perquè, si en una ciutat hi ha espais fins i tot per “aficions” tan minoritàries com l’skateboard, no n’hi ha per els gossos que, segons les estadístiques, posseeix 1 de cada 5 persones? Potser no s’adonen de la gran quantitat de gossos que viuen a una ciutat com Girona?
  Respecte al tema dels nens: sovint se m’acusa de fanàtica però jo també em poso frenètica quan molts pares egocèntrics pensen que el seu fill és l’ésser més extraordinari de l’univers i com a tal, pot fer el que sigui… Em treu de polleguera. La meva llibertat hauria de començar on acaba la dels altres!

  P.D. M’apunto a la recollida de firmes pel curs de capacitació paternal/propietari caní 😉

  Respon
 8. Francesc Ruiz

   /  Agost 4, 2016

  Las caques dels gossos es poden deixar a les papereres publiques normales de l’interior dels parcs??

  Respon
  • Hola Francesc!
   Ho preguntaré i et diré alguna cosa. Gràcies per llegir el post! 🙂
   Roser.

   Respon

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: