Escollits per Prodogservice

Prodogservice (www.prodogservice.com) és una empresa de serveis canins integrals que s’extèn per tota la província de Barcelona. Formada per un equip de reputats ensinistradors i tècnics en modificació de conducta, alguns amb més de vint anys d’experiència en el món del gos, ofereix una proposta professional, seriosa i de gran qualitat amb una important diversificació de serveis: educació canina, modificació de conductes inadequades, venta de material i pinsos, ensinistraments específics, passejos, etc.

Prodogservice ha considerat que Lladruc complia amb els seus elevats estàndars de qualitat i ens ha escollit per ser el seu centre concertat a la província de Girona. N’estem ben orgullosos.

%d bloggers like this: